Умови користування

Поняття і визначення

 «Товар» - товар, комплектуючі та супутні предмети;

«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подачі або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

«Продавець» - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує та/або реалізує товари, представлені в Інтернет-магазині на сайті.

«Користувач» - повнолітня, дієздатна фізична особа, що зайшла на сайт, переглядає інформацію на сайті та /або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів сайту.

«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

«Оферта» – пропозиція укласти договір.

«Сайт» - веб-сайт інтернет-магазину family.ua

 1. Загальні положення
 • 1. Сайт є платформою  для розміщення інформації про товари (інформації щодо самого товару, про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем) та можливі умови придбання товару. Інформація розміщена на сайті є запрошенням робити пропозиції укласти договір щодо придбання товарів, та не є офертою. Залишаючись на Сайті та отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приймає умови та порядок направлення оферти Продавцеві (оформлення замовлення) та акцептування Продавцем оферти, чим приєднується до договору публічної оферти, а також надає  Продавцеві згоду на обробку наданих ним персональних даних та інших відомостей, які вважає за необхідне надати, або які є обов’язковими для надання за умовами цього сайту та/або передбачені законодавством, а також приймає умови відповідальності за недобросовісне використання сайту.
 • 2. Опис, ціна товарів, розміщених на Сайті можуть змінюватись. Остаточною є ціна, вказана в акцепті Продавця, направленому у відповідь на оферту Користувача (підтвердження замовлення).
 • 3. Дана угода Користувача є публічною офертою, умови якої адміністрація сайту  має право у будь-який час  в односторонньому порядку змінювати. Такі зміни  вступають в силу з моменту  розміщення нової версії Угоди  на сайті.
 • 4. Користувач  після ознайомлення з інформацією розміщеною на сайті  має право зробити оферту Продавцю шляхом оформлення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені на сайті.

Користувач автоматично надає свою згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних, які додатково стали або стануть відомими в результаті прийняття (акцепту) оферти Користувача. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою ведення бази персональних даних покупців, у тому числі Продавець отримує право здійснювати опитування Користувача через засоби зв’язку, надані або відомі Продавцю, надсилати повідомлення щодо акцій, пропозицій, рекламних матеріалів стосовно якості товарів/робіт/послуг, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування. Будь-які інші форми отримання згоди Користувача для передачі  та використання персональних даних Користувач не передбачаються.

 • 5. Відправлення повідомлення Продавця про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або про ціну товару є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача, та не є прийняттям Продавцем  оферти.

Оферта вважається такою, що прийнята Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

 • 6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняття Користувачем зустрічної оферти вважається з моменту фактичного отримання товару останнім. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.
 • 7. Доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.
 • 8. Моментом отримання і прийняття Товару користувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

- підписання акту приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару користувачеві);

- підписання користувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар;

- фактичне отримання користувачем Товару.

 • 9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).
 1. Предмет договору
 • 1. Продавець зобов'язується передати у власність Користувача товар, а Користувач зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.
 • 2. Користувач має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і в наявності.
 • 3. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

 

    3. Порядок оплати замовлення

 • 1. Способи оплати:
 • 1.1. У готівковій формі, за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії.
 • 1.2. У готівковій формі, за фактом отримання товару в одному із магазинів мережі Family.
 • 1.3. оплата замовлення онлайн банківською картою Visa або MasterCard. Доставка товару можлива тільки після підтвердження платежу.
 • 2. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
 • 3. Умови доставки замовлення.
 • 3.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється на склад транспортних компаній або до дверей одержувача, за умовами .
 • 3.2. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється в один з магазинів мережі Family, безкошовно.

     4. Права та обов'язки сторін

 • 1. Продавець має право:

 - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Користувачем умов цього договору;

- інші права, що випливають з умов цієї угоди та/або передбачені законодавством.

 • 2. Користувач зобов'язаний:

- уважно ознайомитися з умовами використання сайту та даною  Угодою, а в разі незгоди з її  умовами негайно припинити використання  Сайту;

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

- не використовувати матеріали сайту без згоди Продавця

 • 3. Користувач має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний Договір;

 - вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

 

 1. Відповідальність сторін
 • 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 • 2. Продавець не несе відповідальності за:

 - змінений виробником зовнішній вигляд товару;

- за незначну невідповідність кольорової гами товару;

- за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

 - за протиправні незаконні дії, вчинені Користувачем за допомогою доступу до мережі Інтернет;

 - за передачу Користувачем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

 • 3. Користувач, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 • 4. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті  і придбаних у Продавця.
 • 5. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
 • 6. Продавець або Користувач звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Користувача після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
 • 7. При зміні умов придбання Товару, порівняно з інформацією вказаною на сайті, відповідальність Продавця обмежується тим, що Користувач має право відмовитись від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів.

 

 1. Інші умови
 • 1. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди  або пов'язані з нею, підлягають  вирішенню відповідно до чинного  законодавства України.
 • 2. Визнання судом будь-якого  положення Угоди недійсним або  таким, що не підлягає примусовому  виконанню, не свідчить про недійсність  інших положень Угоди.

 

Товар доданий в кошик

Продовжити покупки Перейти в кошик

Товар доданий в обране

Продовжити покупки Перейти в обране

Товар добавлен у порівняння

Продовжити покупки Перейти у порівняння
Таблиця розмірів